10 vrae aan Vincent Brümmer

Vincent BrummerProf Vincent Brümmer, wêreldbekende godsdiensfilosoof,  is vanjaar die wenner van die Andrew Murrayprys vir sy boek, Vroom of regsinnig? – Teologie in die NG Kerk (uitgegee deur Bybel-Media). Frits Gaum het met hom gesels.

1. Wie is Vincent Brümmer?

Ek woon nou al 48 jaar in Nederland. Hiervan was ek vir 31 jaar hoogleraar in die godsdiensfilosofie aan die Rijksuniversiteit in Utrecht. My wortels lê egter in Stellenbosch waar ek gebore is, skoolgegaan het en gestudeer het.

2. Baie geluk met 2015 se Andrew Murrayprys! ’n Godsdiensfilosoof wat  kerkgeskiedenis skryf?

My boek is eerder intellektuele geskiedenis as kerkgeskiedenis. As filosoof is ek nie in die eerste plek soos die historici geïnteresseerd in gebeurtenisse nie, maar in standpunte en argumente. Ek analiseer in Vroom of regsinnig? dus veral die twee groot teologiese debatte wat tussen 1850 en 1932 (die jaar waarin ek gebore is) die gemoedere in die NG Kerk besig gehou het: die modernismestryd in die 1860’s oor die vraag of God ’n bonatuurlike persoonlike wese is met wie ons ’n persoonlike verhouding kan hê, of dat Hy één is met die natuur sodat ons eintlik self ook deel van die “goddelike” is. Dan die stryd met prof Johannes du Plessis in die 1920’s oor die vraag wat ons bedoel as ons sê dat die Bybel die Woord van God is. Vanuit die verre Nederland interesseer hierdie debatte my veral omdat hulle die agtergrond vorm van my eie geestelike en intellektuele wortels. Sowel my vader as my oupa was Stellenbosse professore wat destyds deelgeneem het aan die debatte. Lees verder>>

Boekbekendstelling: Vroom of regsinnig? Teologie in die NG Kerk

VroomEnRegsinnig’n Blik op die kerkgeskiedenis

Outeur: Vincent Brümmer

Uitgewer: Bybel-Media

Prys: R150

 Deur: Kristy (Claassen) van der Merwe

Die Nederlandse filosoof Vincent Brümmer was vir 30 jaar professor in Godsdiensfilosofie aan die Universiteit van Utrecht en het gedurende hierdie tydperk vir drie termyne gedien as die voorsitter van die Europese Vereniging vir Godsdiensfilosofie. Uiteraard handel Vroom of Rregsinnig? Teologie in die NG Kerk oor meer as net ’n blote oorvertel van geskiedkundige momente in die geskiedenis van die NG Kerk en behoort dit eerder as ’n intellektuele geskiedenis beskou te word.

Vir Brümmer is daar ’n goue draad wat regdeur die geskiedenis van die NG Kerk loop, naamlik die verband tussen regsinnigheid van hart en regsinnigheid van leer. Die onderskeid tussen hierdie twee teologiese strominge behoort as ’n implisiete subteks in die debatte van die kerk gesien te word en kan ook dien as ’n raamwerk waarbinne die kontroverse in die kerk beoordeel kan word. Lees verder>>

Resensie: Vincent Brümmer, Vroom of regsinnig?

Teologie in die NG Kerk (Wellington ZA: Bybel-Media, 2013)

ISBN: 9780864877178

Bladsye: 282

Prys: R150.00

Outeur: Vincent Brümmer

Resensent: Gijsbert van den Brink

In dit boek bespreekt Vincent Brümmer, emeritus hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de UU, de theologische debatten in de Nederduits Gereformeerde Kerk te Zuid Afrika vanaf het midden van de 19e eeuw tot 1932. Die debatten werden vooral gevoerd door en rondom hoogleraren en alumni van de “Kweekschool”, de latere theologische faculteit van de Universiteit van Stellenbosch, zodat Brümmer met dit boek ook een belangrijke bijdrage levert aan de geschiedschrijving van zijn alma mater. Het is echter niet slechts geschiedschrijving wat Brümmer voor ogen staat. Veeleer neemt hij de door hem besproken posities zo serieus, dat hij zich er ook zelf toe verhoudt. Het boek wordt daardoor nergens abstract of afstandelijk. Lees verder>>