Toespraak by die bekendstelling van prof. Jaap Durand se nuwe boek Godsgeheim: die verhaal van wetenskap en mistieke geloof

Gerhard Geldenhuys

Baie dankie vir die geleentheid om te praat oor prof. Jaap Durand se nuwe boek. Hy is ʼn ervare en wyd gerespekteerde skrywer. Sy boeke en artikels het al vir vele Suid-Afrikaners waardevolle stof tot nadenke gegee. Aan die een kant kan ʼn mens vir jou persoonlike lewe lig kry uit die wysheid en insigte wat daar in sy boeke te vinde is. Aan die ander kant is daar van sy boeke wat perspektief gee op ontwikkelinge in teologie en die situasie van ons land en sy mense. Dit is dus met groot genoeë dat ons vanaand teenwoordig kan wees by die bekendstelling van sy jongste boek: Godsgeheim: Die verhaal van wetenskap en mistieke geloof, uitgegee deur Bybelmedia. Lees verder>>

Dirkie Smit oor Jaap Durand se bundel

DirksieSmit

PROF JAAP DURAND

BEKENDSTELLING VAN BUNDEL MET 80STE VERJAARSDAG

Ek gaan nie iets sê oor Prof. Jaap as persoon nie – alhoewel dit hoort by só ‘n geleentheid, waar ons sy 80 jaar vier, en ek wens ek het die tyd gehad om wél hardop oor hóm na te dink en herinneringe aan hom te deel.

Ek gaan ook nie iets sê oor die inhoud van die bundel – oor Belhar, oor eenheid, versoening en geregtigheid, en oor sy eie rol daarin nie, hoewel dié inhoud vandag aktueel bly en die bundel ons daarin kan help, sodat dit ‘n wonderlike idee en tydige publikasie is, om die familie, redakteur en uitgewer voor te bedank.

Lees verder>>

Jaap Durand praat oor eenheid, versoening en geregtigheid

Danie du Toit (redakteur)

Al is Jaap Durand ’n skrywer en spreker met ’n groot getal publikasies agter sy naam, is dié versamelingbundel uniek in opset en inhoud. Sy kinders het voorgestel dat so ʼn bundel saamgestel word om saam te val met sy 80ste verjaardag in 2014.

Soos die boektitel suggereer, weerspieël hierdie bundel temas wat Jaap Durand vir meer as 40 jaar passievol bedink en nagestreef het: die eenheid van die kerk, versoening tussen mense en dat geregtigheid sal geskied. Dit is dan ook die temas wat in die Belydenis van Belhar ’n sleutelrol speel.

Lees verder>>

Resensie: Evolusie, wetenskap en geloof

Deur Jurie le Roux

Hieronder volg enkele gedagtes oor Jaap Durand se werk oor Teilhard de Chardin en sy besinning oor evolusie, wetenskap en geloof.

In die sestigerjare van die vorige eeu het Johan Heyns in ‘n werk, ‘Die Evangelie in krisis’, oor destydse denkstrominge, wat volgens hom die evangelie bedreig het, geskryf. ‘n Stuk of veertien persone is bespreek en baie krities beoordeel. Een van hulle was Teilhard de Chardin. Heyns noem sy denke spekulatief en verwerp veral die feit dat hy God ‘’n inherente deel van die evolusieproses maak’ en daarmee die Bybelse Godsbegrip volledig ignoreer. Teilhard sou ook die moderne mens ook van geluk en sekerheid beroof (Heyns 1966:84).

Dít was Heyns se siening lank gelede en ‘n mens kan sy siening waardeer, maar Teilhard de Chardin was egter baie meer en baie groter as net ‘n ondermyner van die geloof en evangelie. Dit het Jaap Durand ook in sy pasverskene werk oor Teilhard de Chardin gewys. Dit is ‘n besondere biografie wat die lewe en werk van Teilhard de Chardin helder beskryf en sy standpunte mooi uiteensit. Dit is ‘n tydige werk wat ‘n groot bydrae tot Teilhard se denke lewer en ook uitstekende perspektiewe op evolusie verskaf. Anders gestel: Durand open nuwe moontlikhede om oor evolusie te praat deur die evolusiedenke van Teilhard na te vertel. Lees verder>>

Evolusie, Wetenskap en Geloof. ‘n Biografiese inleiding tot die denke van Teilhard de Chardin

Outeur: Jaap Durand

Uitgewer: Bybel-Media (2013)

Bladsye: Bl 336

Resensent: Daniël P Veldsman

Dit is met groot belangstelling dat ek die biografie oor die Rooms-Katolieke teoloog en geoloog Teilhard de Chardin (1881 – 1955) van die Suid-Afrikaanse teoloog, Jaap Durand, (1934-) onder oë neem.

Nie alleen was De Chardin as Jesuïte-priester een van die voorste geologiese en paleontologiese wetenskaplikes van sy tyd nie, maar hy was ook een van die mees omstrede Rooms-Katolieke teoloë, juis as gevolg van sy waagmoed om uitgesproke na ‘n sinvolle gesprek tussen teologiese insigte en wetenskaplike bevindinge te soek.

En dan skryf een van ons eie Suid-Afrikaanse gerespekteerde en bekroonde teoloë juis oor hom. Ook Durand ken omstredenheid in sy waagmoed van uitgesproke kritiek op die Suid-Afrikaanse apartheidsideologie as teologiese dwaling. Klink al nog vóór ek die biografie van De Chardin deur Durand onder oë gehad het, soos ‘n baie belowende kombinasie!

Duidelik stel Durand (bl 11) die probleemstelling van sy boek, naamlik die verhouding tussen wetenskap en geloof. Die vraag is dan vir hom hoe dit aangepak moet word? Lees verder>>