Keer jou (familie)lewe om met die 10 gebooie

Keer-jou-familielewe-om-met-die-10-gebooieDr Thinus van Staden

Outeur: Ewald van Rensburg

Uitgewer: Bybel-Media (2013)

Prys: R70 (BTW ingesluit)

Ewald van Rensburg is predikant van die NG Gemeente Hottentots-Holland op Somerset-Wes. Hy spesialiseer in jeug- en familiebediening en is een van ons land se bekendste skrywers van geestelike boeke vir kinders, jongmense en families. Hy het al verskeie pryse ontvang.

Ewald se nuutste boek, Keer jou (familie)lewe om met die 10 gebooie, is ’n meesterstuk en ’n moet vir elke ouer en gesin. Die doel van die boek is om families te help om ’n gesonde familielewe te geniet, maar dit wil ook die indiwidue ín die families help om hulle lewe reg en goed te leef. Ewald verkies om eerder van families as gesinne te praat, aangesien eersgenoemde vir hom ’n breër, meer insluitende term is. Hierdie is werklik een van die beste boeke nóg om gesinne te help wat graag elke dag in die geloof wil wandel, maar nie altyd weet hoe nie; vir ouers wat huisgodsdiens wil hou, maar nie die selfvertroue of die nodige ervaring het nie; vir indiwidue wat graag meer wil uitvind oor hoe ons die tien gebooie elke dag kan uitleef.

Elkeen van die tien gebooie vind beslag in ’n eie hoofstuk. Dit is tegelyk verfrissend en merkwaardig hoe Ewald elke gebod verduidelik deur dit in verband te bring met ander dele uit die Skrif, die aanhaal van antieke en hedendaagse skrywers en digters, voorbeelde uit films en historiese gebeurtenisse, en dit uiteindelik só verpak dat mense van alle ouderdomme saam huisgodsdiens kan hou.

Ewald dra deeglik kennis van die nuutste navorsing oor die rol van ouers, grootouers en betekenisvolle volwassenes in die geloofsvorming van kinders. Hy sê hard en duidelik wat elke familie en gemeente eenvoudig móét hoor en besef: Die huisgesin is die primêre ruimte waar geloof gevorm word. Maar hy doen dit op só ’n wyse dat ouers gemotiveer voel, en nie nóg skuldiger as wat hulle alreeds voel nie.

Elke hoofstuk is saamgestel uit twee dele. Inleidend word insig en kennis weergegee aangaande die bepaalde gebod, en word dit toegepas op die daaglikse lewe. In die tweede gedeelte is daar die Familiespyskaart, nadinkoomblikke vir pa’s, ma’s en ander lede van die familie. Daar is praktiese wenke oor ouerskap, hoe om huisgodsdiens saam te hou, en aktiwiteite wat saam gedoen kan doen.

As voorbeeld word gekyk na die hoofstuk wat gaan oor die derde gebod: Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die hoofstuk begin met die verhaal van ’n boer wie se een werker die Here se Naam in byna elke sin as vloekwoord gebruik het. Mooipraat het niks gehelp nie. Toe die situasie later onhoudbaar raak, het die boer ’n plan bedink. Toe die werker weer die Here se Naam oneer aandoen, het die boer die werker se naam hard uitgeroep. Ja, Meneer? het die werker geantwoord. Maar die boer het niks gesê nie. Ná ’n rukkie het die boer sy naam weer so hard uitgeroep en niks verder daarop gesê nie. Toe dit die derde keer gebeur, het die werker darem baie ongemaklik geraak. Meneer, ek verstaan nou nie mooi nie. Jy roep gedurig my naam, maar as ek reageer, dan ignoreer jy my. Jy maak of niks gebeur het nie (bl 45). Waarop die boer geantwoord het: Wel, dit is presies wat jy met die Here doen. Jy roep sy Naam uit, en as Hy wag dat jy verder met Hom moet praat, ignoreer jy Hom. Hoe dink jy moet die Here voel? Blykbaar het die werker dit sommer dadelik ophou doen.

In die tweede afdeling van hierdie hoofstuk stel Ewald die positiewe kant van hierdie gebod, naamlik dat gebed die regte manier is om God se Naam aan te roep. 1 Tessalonisense 5: 17 sê dat ons gedurig moet bid. En deur gebed leer ons ook om op só ’n wyse te leef dat ons as gelowiges God se Naam eer. Ewald haal Karl Barth aan wat gesê het: Om jou hande in gebed saam te vou, is die begin van ’n opstand teen die wanorde in die wêreld. Hierna volg 10 dinge wat jy vir jou familie (en ander mense) kan sê, en 10 goeie leefreëls om die beeld van God in ander te bevestig. Dit alles vorm kragtige en praktiese hulpmiddels om elke dag as dissipels van die Here te leef.

Miskien is die grootste waarde van Ewald se benadering tot die tien gebooie dat hy dit in die positiewe vertolk. Die lewe van ’n gelowige gaan om meer as die mag nie, en behoort uiteindelik elke dag vorm aan te neem deur die vraag te beantwoord: Hoe móét ek dan? Op hierdie vraag bied Ewald ruim geleentheid aan families, indiwidue, jeugmentors en gemeentes om dit te oordink. Skaf die boek vandag nog aan!