Evolusie, Wetenskap en Geloof

 ’n Biografiese inleiding tot die denke van Teilhard de Chardin

Die dikwels omstrede verhouding tussen geloof en wetenskap word ondersoek deur die lewe, werk en denke van Teilhard de Chardin te ontleed. De Chardin, ’n Katolieke priester en geoloog, se navorsing gee unieke geestelike perspektiewe op die ontstaan van die mens.

UNIEKE VERKOOPPUNTE

  • Omvattende inleiding tot die denke van die wêreldbekende geoloog en teoloog Teilhard de Chardin.
  • Die eerste bekendstelling in Afrikaans van hierdie Katolieke priester se lewe, werk en denke.
  • De Chardin se verbintenis met Suid-Afrika.
  • De Chardin se unieke siening en teologiese verstaan van evolusie.
  • Die bydrae van verskeie paleontologiese ontdekkings en hoe dit die ontstaan van die mens raak.
  • Geskryf deur ’n bekende en bekroonde teoloog.

SKRYWER

Prof Jaap Durand is ’n gerespekteerde teoloog en skrywer. Hy het verskeie teologiese werke geskryf, baie pryse en toekennings vir sy werk ontvang, asook eredoktorsgrade van verskeie universiteite.

TEIKENMARK

  • Volwasse      lesers met ’n belangstelling in die verhouding wetenskap en geloof.
  • Predikante,      lidmate, studente, ingenieurs, geoloë, teoloë, medici.
  • Belangstellendes      in die verhouding mistiek en geloof.
  • Populêre      wetenskap-lesers.

INHOUD

Hoofstuk 1:       Geloof en wetenskap: Waarom Teilhard de Chardin?

Die swerwende monnik

Hoofstuk 2:       Die priester uit Auvergne

Hoofstuk 3:       Radikaal mistieke denke uit die loopgraaf

Hoofstuk 4:       Eerste Chinese ballingskap

Hoofstuk 5:       Le milieu divin

Hoofstuk 6:       Sinanthropos ontdek

Hoofstuk 7:       Die Geel Ekspedisie

Hoofstuk 8:       Navorsing in die Ooste

Hoofstuk 9:       Ballingskap tydens die Tweede Wêreldoorlog

Hoofstuk 10:     Suid-Afrika in die visier

Hoofstuk 11:     Wieg van die Mensdom

Hoofstuk 12:     Nog eens ’n banneling

Hoofstuk 13:     “Om goed te kan sterf”

Hoofstuk 14:     Teilhard de Chardin: ’n eietydse profiel

Hoofstuk 15:     Die visioen van Teilhard de Chardin

Naskrif

Hoofstuk 16:     Skepping en evolusie

 

BOEKBESONDERHEDE:

Aantal bladsye: 336

Kategorie:      Biografie / Teologie / evolusie

ISBN:              978 0 86487 7055

Verkoopprys:R169,90