Tuis

Vroom of regsinnig.

Die webseminaar oor Vroom of regsinnig het is pas baie netjies en prominent gepubliseer.

LitNet was rojaal in hulle toekenning van ruimte aan die boek, maar ook, soos altyd, onberispelik in hulle versorging van die stuk. Daarvoor verdien Etienne van Heerden en sy span, w.o. Gerdus Senekal, ’n groot dankie.